dinsdag 26 januari 2010

Maak jeugdlokalen energiezuiniger!

Op de gemeenteraad van 26 januari heeft sp.a-gemeenteraadslid Pascal Ennaert gepleit voor een betere isolatie voor alle verenigingslokalen voor het jeugdwerk, zoals die van de Rode Valken.

Ennaert: “In die jeugdlokalen is het op het vlak van duurzaam energieverbruik door de slechte isolatie dikwijls zeer slecht gesteld. Ten bewijze daarvan: wat binnenkomt aan werkingssubsidies gaat dikwijls grotendeels weer aan de energiefactuur buiten. In het lopende jeugdwerkbeleidsplan werden in de doelstellingen de nodige preventieve maatregelen aangekondigd. Volgens mijn informatie werden op dat vlak nog geen initiatieven genomen. Worden er straks ook middelen voorzien voor het aanpakken van de energieproblematiek in de oudere lokalen? Is het niet zinvol om, zoals men dat tegenwoordig in een pak organisaties ook doet, een groepsaankoop voor goed isolatiemateriaal te organiseren? Is het niet zinvol om met de bevoegde diensten te kijken hoe de jeugdwerklokalen en andere verenigingslokalen energiezuiniger kunnen worden ingericht?”


De bevoegde schepen voor jeugd moest toegeven dat, naast een klein aantal initiatieven rond brandveiligheid, er aan de situatie van de oudere jeugdwerklokalen nog niet veel is verbeterd. Ze stelde daarnaast dat de tijd voorbij is dat de volledige werkingssubsidie aan energiekosten in rook opging … omdat de werkingssubsidies 2 jaar geleden (beperkt) werden verhoogd. De schepen engageerde zich om bij het volgende jeugdbeleidsplan (dat thans wordt geschreven) van energiezuiniger jeugdlokalen een werkpunt te maken.